Heliocentris Academische fuelcell opstellingen.

Heliocentris heeft een programma voor universitaire toepassingen. 


Waterstof practicum Heliocentris

Prijs op aanvraag mail

De H2Hybrid Fuel Cell Automotive Trainer is het ultieme hulpmiddel voor het verkennen van wetenschappelijke en technische concepten door middel van hands-on activiteiten met een werkende brandstofcelauto. 


Vraag offerte aan

Om de opslagfles te vullen is een 16 bar reduceer kit nodig om van 200bar flessen of vulstations veilig deze blauwe opslagtanks te vullen

 

Film fuelcell trainer

opties voor de FUEL CELL TRAINER  en lamp voor de kleinere zonnepaneel sets 


Prijs op aanvraag

De Renewable Energy Trainer is gemaakt van professionele materialen en maakt hoogwaardige experimenten in hernieuwbare energie mogelijk voor elk laboratorium.

Alle opties inbegrepen: Solar, Wind en Fuelcell.

Prijs op aanvraag

 

Een brandstofcel - batterijhybridesysteem waarmee gebruikers individuele componenten en systeemgedrag kunnen begrijpen en onderzoeken onder verschillende hybride opstellingen.

Prijs op aanvraag

 

De Solar Hydrogen Trainer is een 400 Wp off-grid fotovoltaïsch systeem gecombineerd met een elektrolyzer. Het produceert waterstof uit schone zonne-energie en kan worden gecombineerd met de Fuel Cell Trainer of Nexa® Training System tot een microlab.

 

Prijs op aanvraag

Het unieke New Energy Lab behandelt alle aspecten van geïntegreerde duurzame energiesystemen: opwekking, opslag en beheer van energie. De flexibele energiebeheereenheid maakt een snelle wijziging van de systeemconfiguratie mogelijk, waardoor het mogelijk is om meerdere hernieuwbare inputs te combineren met verschillende opties voor energieopslag.

Prijs op aanvraag

 

De brandstofcelmodule bevat een unieke platenstapelconstructie met een zeer ingewikkelde geoptimaliseerde interne brandstofpadgeometrie en een gespecialiseerd membraan en is gemonteerd in een versterkt plastic paneel met een transparant venster dat de belangrijkste componenten duidelijk laat zien.

 

Prijs op aanvraag

De PEM-brandstofceleenheid, "EC5B", is ontworpen om de studenten in staat te stellen de brandstofceltechnologie te begrijpen, in het bijzonder die van een brandstofcel met protonen uitwisselingsmembraan (PEM). Het laat ook toe om verschillende fundamentele parameters van een brandstofcel van het PEM-type te berekenen, zoals vermogensdichtheid, polarisatiecurven, efficiëntie, enz., en de variatie van sommige van deze parameters in functie van het verbruik van reagentia en het ontwikkelde vermogen.

Prijs op aanvraag

Idem als de serie 5. De unit wordt geleverd met  PEM cellen met een nominaal vermogen van 1000 W. De stapel bestaat uit 72 cellen met gekanaliseerde plaatvorm die de lucht door het membraan laten stromen.

H-Tec Kamptec sets

De Fuel Cell Monitor Pro 4.0 kan de efficiëntie en elektrische eigenschappen van brandstofcellen en elektrolyse-apparaten berekenen en maakt real-time monitoring van elke cel in de brandstofcelstapel mogelijk.