Industrie 4.0 IoT en smart technology

Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel  SMART Industry genoemd, of 'Industry 4.0', zoals deze revolutie  heet. Kamptec is dealer Noord Nederland voor FESTO didactic. Opleidingen als 'mechatronica en smart technology' kunnen hier ideeën en advies halen betreft practicum hardware en software.

Brochure I 4 0 En Smart Industrie
PDF – 3,9 MB 439 downloads


 

 

De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0) en het internet of things, waarin alles met alles verbonden is, maken dat bedrijven steeds slimmer worden. Processen kunnen sneller, efficiënter, goedkoper en duurzamer. Er is alleen wel een stevige ‘mits’ verbonden aan deze vooruitgang: afgestudeerden moeten weten hoe de beschikbare middelen en data optimaal kunnen worden benut. Hoe gaan bedrijven hier mee om en zijn de opleidingen zich bewust van deze behoefte van de markt? Binnen Industrie 4.0, een (r)evolutie die ook wordt aangeduid met de term Smart Industry, draait het vooral om digitalisering en (keten)samenwerking. Er is volop data beschikbaar en door de implementatie van sensoren en andere meetapparatuur, zal deze hoeveelheid nog verder toenemen. Om de beschikbare data doelmatig te kunnen toepassen, en er de vruchten van te kunnen plukken, is samenwerken een must. Bijvoorbeeld: als uit de algoritmes blijkt dat een onderdeel moet worden vervangen, zal maintenance in overleg moeten met productie om afspraken te maken over het meest geschikte moment.