Hydrology

Hydrologie is de studie van de hydrosfeer of wel de studie van het gedrag en de eigenschappen van water in de atmosfeer, op en onder het aardoppervlak. Het vakgebied behandelt onder andere:

Neerslag, bodemvochtigheid, evapotranspiratie (verdamping + verdamping door gewassen) en grondwaterstroming. Het evenwicht tussen smelt en groei van de ijsmassa's op aarde.
In het waterbeheer wordt dankbaar gebruikgemaakt van de kennis uit de hydrologie. Met behulp van die kennis kan worden gegarandeerd dat bijvoorbeeld bewoonde en landbouwgebieden beschikking hebben over voldoende water van goede kwaliteit, en dat ze veilig zijn voor overstromingen.


                                                                                                                           Regensimulator

Fluid Mechanics 2020
PDF – 4,4 MB 422 downloads

De Tecquipment regensimulator


Deze op zichzelf staande eenheid stelt studenten in staat om een ​​reeks hydrologische verschijnselen te onderzoeken binnen een compact binnenlaboratorium. Het maakt de studie van de hydrologische cycli van bekkens mogelijk; overstromingen en afstromende hydrografen; effecten op civiele constructies (bruggen en dammen); interactie van aangrenzende putten en elementaire rivierprocessen zoals erosie op hellingen en riviermeander.