Dimensional Metrology

Meet practicum voor opleiding Mechanical engineering (universitair, hbo, mbo-4) maar ook zeer toepasbaar voor verplichte wiskundige vakken op bijv. Pabo. Analytische meetkunde, meet en meetkunde, training kwaliteitsdienst, 

Vraag naar offerte

Equipment Set TP 47220/47221: Basic Dimensional Metrologie