Heliocentris Dr. FuelCell Professional compleet met lesmateriaal

€ 2.479,00

Deze Professional Training System laat het complete waterstofcyclus op zonne-energie naar verbruik zien. Elektrische energie wordt opgewekt door een zonnepaneel en door elektrolyse omgezet in waterstofgas en zuurstof. Van daaruit gaan de gassen naar een brandstofcel die de twee gassen laat reageren en de daarmee ontstane elektrische energie weer omzet en afgeeft.  De vrijkomende elektrische vermogen kan worden geschakeld aan een lampje of elektromotor met propeller voor visueel aspect of met de meet module gemeten worden doormiddel van weerstand spanning en ampère display.  De dubbele Fuelcell kan parallel en serie geschakeld worden.

Download de product info folder

140704 HC ETR 2020 EN WEB
PDF – 3,4 MB 399 downloads

Download het lesmateriaal in Nederlands (google vertaald)

Dr Fuelcell Professional Experiment 1 NL Merk Concept
PDF – 1,9 MB 372 downloads

 

Dr Fuelcell Professional Complete

 

Ontworpen voor klasdemonstraties en hands-on gebruik door studenten; zonne- en brandstofceltechnologie kan in detail worden onderzocht. Grote componenten en gemakkelijk te lezen displays zijn ideaal voor groepspresentaties.
Vooraf geconfigureerde experimenten en uitgebreide documentatie vergemakkelijken de voorbereiding van klassen.

Toepassingsgebieden

Geschikt voor inleidende lezingen over natuurkunde, scheikunde en technologie onderwerpen:

 • Moleculen en chemische reacties
 • Reactiesnelheden
 • Thermodynamica
 • Elektrochemie
 • Energieconversie en -efficiëntie
 • Meten en interpreteren van karakteristieke krommen

Voorbeeldexperimenten

 • Stroom- en spanningskenmerken curven
 • Faraday's eerste wet
 • Elektrolyse: H²0 = 0 + 2H
 • Energie-efficiëntie van een elektrolyzer en een brandstofcel
 • Thermodynamica: elektrochemische processen
 • Reeks en parallelle verbinding

 

Het lesmateriaal voor Dr FuelCell® Professional omvat een verzameling vooraf geconfigureerde demonstratie-experimenten en vier schoolboeken voor het lagere en hogere secundaire niveau.

Drie leerboeken bevatten lerarengidsen voor meer dan 20 experimenten in natuurkunde, scheikunde en technologie, werkbladen met korte artikelen en geschreven opdrachten, gedetailleerde instructies met informatie over de experimenten en mogelijkheden voor de analyse en interpretatie van gemeten gegevens.

Het vierde boek, "Principes en Toepassingen", bevat artikelen met achtergrondinformatie die onafhankelijk in klassen kunnen worden gebruikt.


De bijbehorende CD-ROM bevat twee video's en twee PowerPoint-presentaties over de principes en toepassingen van brandstofceltechnologie.

Voorbeelden van experimenten:

 • Stroom/spanning karakteristieke krommen van zonnepaneel en brandstofcel
 • Faraday's eerste wet
 • Elektrolyse
 • Faraday en energie-efficiëntie van een elektrolyzer en van een brandstofcel
 • Thermodynamica: elektrochemische processen
 • Reeks en parallelle verbinding van brandstofcellen
 • Water = 2 delen waterstof + 1 deel zuurstof

 

Zonnepaneel
Het 4-cel zonnepaneel wordt gebruikt voor experimenten met fotovoltaïsche energie en voor het opwekken van elektrische energie voor de elektrolyzer. Het kan worden gedraaid in zijn frame voor een gemakkelijkere uitlijning naar een bron van licht.

 

Elektrolyzer
De elektrolyzer scheidt water in waterstof en zuurstof. Dankzij de PEM-technologie wordt het gebruikt met gedestilleerd water en vereist het geen bijtende oplossingen of zuren. De geïntegreerde afgestudeerde gasopslagbussen visualiseren het klassieke waterscheidingsexperiment, zoals bij het Hoffmann-apparaat.

 

Brandstofcel
De krachtige dubbele brandstofcel wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken uit waterstof en zuurstof. De twee brandstofcellen kunnen parallel en in serie worden aangesloten. Het is gebaseerd op PEM-technologie, de meest voorkomende technologie die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van brandstofceltoepassingen, zoals voor motorvoertuigen of stationaire stroomvoorzieningssystemen.

 

Load Module
De load module wordt gebruikt voor de specifieke belastingen op de brandstofcel en het zonnepaneel door een motor, een lamp of 10 selecteerbare weerstanden. De weerstanden zijn geoptimaliseerd voor het meten van de karakteristieke curve van het zonnepaneel en de brandstofcel.

 

Meeteenheid
De meeteenheid heeft twee meetbereiken voor stroom en spanning. De gemeten waarden zijn duidelijk leesbaar op grote LED-schermen. Bovendien maakt de analoge gegevensuitvoer verdere verwerking van de opgenomen gegevens mogelijk.