Festo Volledig uitgerust waterkringloop-basissysteem: vier in een!

€ 0,00
 • Bevat alle noodzakelijke wateraanvoer- en afvoerstations: waterbehandeling, watervoorziening, afvalwatertransport en afwaterwaterbehandeling.
 • Stations kunnen ook onafhankelijk als afzonderlijke stations worden gebruikt.
 • Studenten regelen eerst de individuele stations handmatig met een simulatiebox.
 • Vervolgens worden de stations bediend en bewaakt met behulp van de Control-Software met behulp van de meegeleverde EasyPorts.
 • Een pc waarop alle vier EasyPorts zijn aangesloten, bestuurt het hele systeem.
 • De stations van het basissysteem zijn volledig gemonteerd, aangesloten en gecontroleerd.
 • Een Watertoevoertank/grondwater is vereist voor het afzonderlijk gebruik.

Leerinhoud:

Het basissysteem bevat alle leerinhoud van de individuele stations, plus de volgende aanvullingen:

 • Afhankelijkheden in een waterkringloop zichtbaar maken
 • Netwerkkoppeling van systemen voor meer complexiteit
 • Samenhangen tussen hydraulische stromings- en pompprestaties buiten de stationsgrenzen herkennen
 • Betekenis van verschillende drukzones in een watervoorzieningssysteem leren kennen