Festo Afvalwater behandelings station

€ 0,00
 • Analyse van de fysische functies in de afvalwaterzuivering na actieve slibbehandeling
 • Bevat een beluchtingstank en een nabezinktank.
 • Kunststofgranulaat dat als vuilfractie dient, kan na gebruik aan de lucht worden gedroogd en opnieuw worden gebruikt.
 • De slibretour heeft een debietmeting met een regelbare pomp voor het instellen en bewaken van de slibretourverhouding.
 • Voor de zuurstoftoevoer op het station wordt een elektrisch verstelbare persluchtmembraanpomp gebruikt. Met behulp van een zuurstofsonde is het mogelijk om de zuurstoftoevoer uit te breiden tot een regelcircuit.
 • Om een energetisch optimale zuurstoftoevoer te garanderen, moet een inline-zuurstofmeting worden uitgevoerd en aangesloten op de aandrijving van de zuurstoftoevoer in een regelcircuit. Op deze manier worden onnodig energieverbruik en mogelijke biochemische storingen voorkomen.
 • Regelmatige toevoeging van natriumsulfiet (Na2SO3) aan het water leidt tot een constant zuurstofverbruik en simuleert zo het zuurstofverbruik van de bacteriën, die organische stoffen afbreken in een echte biologische afvalwaterzuivering.

Leerinhoud:

 • Gedrag van vlokken bij verschillende stroomsnelheden en verschillende vaste-stofbelastingen
 • Hydraulische overbelasting en de gevolgen ervan
 • Basisfunctie van de aerobe waterbehandeling
 • Functie van een slibretour
 • Analoge vulpeilmeting met een druksensor