Festo Watervoorzienings station

€ 0,00

Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
Wateropslag en -distributie via een verhoogde tank, bijv. een watertoren
Vullen van de verhoogde tank met een pomp
De pomp kan worden bediend in de besturings- of regelmodus
Het water wordt via ventielen onttrokken
Vergelijking van het inkomende watervolume met het geleverde watervolume; omgaan met lekken
Een Watertoevoertank/grondwater is vereist voor het afzonderlijk gebruik.

Leerinhoud:

Pomp in de besturings- en regelmodus instellen en de gevolgen voor het pompvermogen bepalen
Wisselwerkingen tussen druk en volumestroom in een leidingsysteem controleren
Watervoorziening met verschillende ventieltypes regelen en de gevolgen van schokbelastingen weergeven
Waterverliezen in distributiesystemen ontdekken en problemen tijdens het opsporen van lekkages vaststellen
Vulpeil meten/regelen met een ultrasone sensor
Functie van pneumatisch aangedreven armaturen begrijpen en toepassen