Festo Watermanagment

€ 0,00

Op aanvraag

  • Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
  • Waterbehandelingssysteem met basisfuncties in de vorm van een watertank met een overlooprand
  • Een Grondwatertank met dompelpomp is vereist voor het gebruik
  • Instellen van debietwaarden voor volumeregeling
  • Vulpeilmeting via een analoge drukmeting
  • Vulpeildetectie via capacitieve naderingssensoren
  • Een flocculatiereactie veroorzaken door toevoeging van een vlokmiddel
  • Optreden van sedimentatie

Leerinhoud:

Functie van een overlooprand
Analoge vulpeilmeting met een druksensor
Capacitieve naderingssensoren voor vulpeildetectie
De basisprocessen neerslag, flocculatie en sedimentatie
Besturing van een pomp voor de debietregeling (watertoevoertank vereist)
Besturingsvarianten met capacitieve sensoren voor de vulpeilregeling (watertoevoertank vereist)
Meting van het chloorgehalte (extra pakket chloormeting vereist)
Effecten van een te hoge of te lage chloordosering (extra pakket chloormeting vereist)