EC5B 100 Watt Hydrogen feulcell experiment

€ 0,00

Prijs op aanvraag

De PEM-brandstofceleenheid, "EC5B", is ontworpen om de studenten in staat te stellen de brandstofceltechnologie te begrijpen, in het bijzonder die van een brandstofcel met protonen uitwisselingsmembraan (PEM). Het laat ook toe om verschillende fundamentele parameters van een brandstofcel van het PEM-type te berekenen, zoals vermogensdichtheid, polarisatiecurven, efficiëntie, enz., en de variatie van sommige van deze parameters in functie van het verbruik van reagentia en het ontwikkelde vermogen.

EC 5 B EN
PDF – 600,3 KB 141 downloads

De "EC5B"-eenheid wordt geleverd met een stapel protonenuitwisselingsmembraanbrandstofcellen (PEM) met een nominaal vermogen van 100 W. De stapel bestaat uit 24 cellen met de vorm van gekanaliseerde platen die de lucht door het membraan laten stromen. Het membraan vergemakkelijkt de waterstofstroom, waardoor de elektronen worden vrijgelaten. Er zijn scheidingsplaten die elektriciteit geleiden, waardoor dergelijke elektronen tussen elk paar cellen kunnen stromen.

Cellen zijn zelfbevochtigend en vereisen geen enkele vorm van externe bevochtiging.

De schoorsteen heeft een geïntegreerde ventilator die de benodigde lucht kan leveren voor een goede werking en om de juiste temperatuur te behouden.

Waterstofopslag is een van de essentiële punten voor de waterstofeconomie. Daarvoor wordt een cilinder metaalhydride (300 NL) meegeleverd. Dankzij de opname van de waterstof binnenin wordt waterstof op een veilige en gecertificeerde manier opgeslagen. Aangezien de uitlaatdruk van de metaalhydridecilinder 15 – 20 bar is, bevat de "EC5B"-eenheid twee drukregelaars, waarvan er één voorbereid is om in de H2-cilinder te worden geïnstalleerd om de uitlaatdruk te regelen op 5 – 50 bar, de andere wordt bij de uitlaat van de metaalhydridecilinder geplaatst om de inlaatdruk naar de stapel in een bereik van 0,50 tot 0,55 bar te regelen.

Er worden twee magneetventielen meegeleverd. Een van hen bevindt zich voor de schoorsteen en regelt de waterstofinlaat en wanneer de unit is uitgeschakeld, wordt de klep gesloten om mogelijke waterstoflekkage te voorkomen. De andere klep, geplaatst aan de uitlaat van de schoorsteen, spoelt het teveel aan water en waterstof naar buiten voor een goede werking. Een lastregelsysteem maakt de studie van de opgewekte elektrische energie mogelijk. Het bevat een regelbare weerstand, die het mogelijk maakt om het opgewekte vermogen te variëren.

Een batterij levert 12 V aan de elektronische console van de unit.

Het hele elektrische circuit van de stapel wordt beschermd door een kortsluitingseenheid in het geval van een overstroom (12 A) en laagspanningsuitschakeling (12 V).

Het bevat een waterstoflekdetector met een detectiebereik van 0 tot 2% Vol. en van respectievelijk 0 tot 100% L.E.L.

De unit wordt geleverd met de geschikte sensoren en instrumentatie voor de meest representatieve parameters metingen en controles (elektronische console).