Uitrustingsset TP 260 – Gevorderd niveau: digitalisering in pneumatiek

€ 0,00

Bent u klaar voor digitalisering?

Digitalisering verandert de werkomgeving van veel traditionele industriële beroepen en beroepen. De verwachtingen voor studenten en leerlingen veranderen daardoor.

Door de equipmentset "TP 201 – basic level electropneumatics" uit te breiden met "TP 260 Digitalization in pneumatics", houdt u rekening met deze wijziging in de curricula.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit het onderhoudsveld bereid je je studenten en leerlingen voor op digitalisering en maak je ze fit voor de toekomst. Digitalisering – is het voor mij relevant?

Informatietechnologie wordt steeds meer gebruikt om de effectiviteit van industriële processen te verbeteren.

Indicatoren voor de effectiviteit van productiemiddelen zijn:

 • Beschikbaarheid van het systeem
 • Processnelheid
 • Procesbetrouwbaarheid
 • Efficiëntie

Permanente conditiebewaking genereert deze indicatoren. Voorspellend onderhoud voorkomt ongeplande downtime, slechte productkwaliteit, inefficiëntie en energieverspilling.

Een voorwaarde hiervoor is intelligente communicatie tussen de machine en de machinist/onderhoudstechnicus

 

Het leerpad in één oogopslag

 • Het proces wordt opgezet en gestart. Een nieuw aspect is netwerktechnologie voor communicatie.
 • Sensorgegevens worden gedecentraliseerd vastgelegd en gevisualiseerd. Uit deze gegevens kunnen relevante proceswaarden worden afgeleid.
 • Grenswaarden worden bepaald en de juiste informatie wordt verstrekt wanneer deze niet worden gehaald of worden overschreden.
 • Met behulp van zijn/haar mobiele apparaat kan de operator/onderhoudstechnicus op elk gewenst moment via de webservice actuele informatie over de systeemstatus ontvangen.
 • Bij kritieke fouten ontvangt de operator/onderhoudstechnicus bijvoorbeeld actief meldingen naar zijn/haar smartphone.
 • Om zich optimaal voor te bereiden op de lopende onderhoudswerkzaamheden, kan informatie die is opgeslagen in relatie tot foutsymptomen worden opgehaald via de webservice.
 • Speel met het proces om foutsymptomen te genereren.
 • De effectiviteit van de communicatie tussen mens en machine wordt getest en verder verbeterd

 

 

Aanbevelingen voor accessoires, media en extensies

 

De belangrijkste onderdelen in één oogopslag