Equipment set TP 610 – Advanced level: Measurement and control in Hydraulics with FluidLab®-H

€ 0,00

Vraag om offerte

omvatten o.a. de meetexperimenten voor proportionele technologie met registratiekrommen, toepassingen zoals drukstadia en snelle traverse-feedcircuits, evenals controletechnologie met positie, volgorde en drukregeling.

 

Uitrustingset TP 610 – Geavanceerd niveau: meting en controle in hydrauliek met FluidLab®-H

De uitrustingsset voor TP 610 breidt het trainingsgehalte van TP 501 en TP 601 uit met het onderwerp hydraulische meting en controle. Het behandelde materiaal varieert van het registreren van eenvoudige karakteristieke rondingen van individuele hydraulische kleppen tot de basisprincipes van cilinderbesturing. Daarnaast wordt op een duidelijke en opvallende manier het bewustzijn over het effectieve gebruik van hydraulische energie, bijvoorbeeld met weerstandsexperimenten, verhoogd.

Nieuwe functies van FluidLab®-H omvatten de meetexperimenten voor proportionele technologie met registratiekrommen en toepassingen zoals drukstadia en snelle traverse-feedcircuits, evenals controletechnologie met positie, volgorde en drukregeling.

Oefeningen voor het meten en analyseren van systeem- en controlegedrag wijzen op een toekomst waarin diagnostiek, preventief onderhoud en energiebesparing steeds belangrijker worden.

Iets extra

speciaals
 Om de oefeningen compleet te maken, worden sensoren (bijvoorbeeld druk, stroom en positie) aangesloten op de ingangen en worden de besturingssignalen naar de EasyPort USB-uitgangen gestuurd. De FluidLab®-H software die in het bereik van de levering is opgenomen, interpreteert en visualiseert de signalen. Analoge waarden worden weergegeven als meetcurven.

Elke oefening bevat notities over de uitvoering ervan, met positionele schetsen en blokcircuit diagrammen. De studenten worden stap voor stap door de experimenten geleid. Gemeten resultaten worden vervolgens geïnterpreteerd, vergeleken met voorbeeldoplossingen en er worden vragen gesteld om het begrip van studenten te controleren.

Trainingsinhoud

 • Basisbeginselen van analoge verwerking
 • Sensoren gebruiken en aanpassen
 • Meetresultaten interpreteren
 • Het lezen en begrijpen van technische gegevens en meetcurven
 • Kennismaken met fluid engineering componenten en hun invloed en functie
 • Demonstratie van vloeistoftechnische effecten en speciale functies
 • Analytische fout vinden
 • Hydraulische energie
 • Evaluatie van veranderingen van de staat
 • Evenredige technologie
 • Controletechnologie met positie, volgorde en drukregeling

Uw voordelen

 • Snelle, pc-ondersteunde registratie van gemeten waarden
 • Groter trainingssucces door het meten van componenten en interpretatie van resultaten
 • Sensoren die studenten in staat stellen om het circuit en de componenten te "onderzoeken"
 • Veronderstellingen met betrekking tot systeemgedrag kunnen gemakkelijk worden bewezen
 • Het leren van de principes van meting en analyse en het direct toepassen ervan in andere circuits
 • Toon en begrijp de principes van vloeistoftechniek sneller
 • Systeemanalyse via een pc: state-of-the-art diagnostische methode
 • Beter inzicht in vloeistoftechnische componenten en processen en dus betere trainingsresultaten

 

 

Inclusief FluidLab®-H meetsoftware

De FluidLab®-H software is een belangrijk onderdeel van het trainingspakket TP 610. Er zijn slechts een paar eenvoudige stappen nodig om de interface te configureren, de sensoren aan te passen en de taal te selecteren (de/en). Dan kunnen de oefeningen beginnen. Deze zijn onderverdeeld in de gebieden: basisexperimenten, cilindercontroles, proportionele technologie en besturingstechniek. Verbindingsdiagrammen, beschrijvingen en voorbeeldoplossingen ondersteunen studenten tijdens de oefeningen. De software regelt ook de meetvolgorde. Diagrammen kunnen worden gedimensioneerd en afgedrukt met behulp van de cursors. De software bevat ook het volledige boek met oefeningen, met voorbeeldoplossingen, in PDF-formaat.

Systeemvereisten

  • PC met Windows XP/7/8/10
  • Pentium® III of gelijkwaardig
  • 2 GB RAM
  • CD-ROM-schijfstation
  • USB 2.0 of seriële interface
  • 1280 x 1024 pixels
  • NI LabView 2012 Runtime (inbegrepen in het bereik van de levering)

Voor het uitvoeren van de oefeningen, studenten vereisen de componenten en de juiste accessoires uit de opleiding pakketten 501 en 601.

 

De oefeningen voor proportionele en controle hydrauliek vereisen ook

 • Proportionele versterker, order nummer 162255
 • Verplaatsingsverdringingscode voor cilinder, order nummer 167090
 • Montagekit voor cilinders, bestel nummer 544371
 • 4/3-weg proportionele klep, orde nummer 544350
 • Proportionele drukverlichtingsklep, order nummer 544351
 • Drukfilter, order nummer 548609

Optioneel kan de regelklep worden gebruikt in plaats van de proportionele versterker met de proportionele kleppen voor de besturingstechnologie oefeningen.

 • 4/3-weg regelklep, orde nr....

 

Aanbevelingen voor accessoires, media en extensies

 

De belangrijkste onderdelen in één oogopslag