Hydrauliek geavanceerde set 511

€ 0,00

Vraag naar offerte en advies

Geavanceerde set met advies uitgebreidere powerpack te gebruiken


Uitrustingset TP 511 – Basis closed-loop hydrauliektraining

 

Closed-loop hydrauliek, Basisniveau

Hydraulische gesloten-lus regelcircuits worden normaal gesproken bediend met continue kleppen. Een regelklep met geïntegreerde elektronica, lineaire karakteristieke curve (volumetrische stroom om de zuigerpositie te regelen) en nul overlapping maakt inbedrijfstelling eenvoudig en zorgt voor goede resultaten in het gesloten-lus-regelcircuit.

Trainingsinhoud

Positiecontrolecircuits:

 • Karakteristieke curve van een verplaatsingssensor
 • De eigenschappen van de stroomsnelheid van een ononderbroken richtingscontroleklep
 • Lineaire eenheid als gestuurd systeem voor positiecontrole
 • Het ontwerpen en in bedrijf stellen van een positiecontrolecircuit
 • Vertragingsfouten in het positiecontrolecircuit
 • Positiebesturingselement met een gewijzigd gecontroleerd systeem
 • Inbedrijfstelling van een positiecontrolecircuit met storingen
 • Kenmerken en overgangsfuncties van een statuscontroller
 • Een statuscontroller parameteriseren

Drukcontrolecircuits:

 • Karakteristieke curve van een druksensor
 • Gecontroleerd systeem voor drukregeling
 • Kenmerken van een PID controller board
 • Overgangsfunctie van een P-controller
 • Controle prestaties van een drukcontrole circuit met P-controller
 • Overgangsfuncties van I- en PI-controllers
 • Overgangsfuncties van D-, PD- en PID-controllers
 • Empirische parameterisering van een PID-controller
 • Parameteriseren met behulp van de Ziegler-Nichols methode
 • Veranderd gecontroleerd systeem met storingen

Controllers in hydrauliek:

 • Gecontroleerde systemen met en zonder compensatie
 • Hydraulische systemen met lage vertraging
 • Eerste, tweede en derde orde hydraulische gestuurde systemen
 • Het classificeren van gecontroleerde systemen op basis van hun staprespons
 • Versterking van het bedieningspunt en de controller
 • Discontinu controllers
 • Diagrammen blokkeren voor discontinu- en continue controllers
 • P, I, D, PI, PD en PID controllers
 • Statuscontrollers
 • De controllerstructuur selecteren
 • Storingsreactie en controlefactor
 • Controlecircuits ontwerpen
 • Hydraulische, mechanische en elektrische regelaars
 • Analoge en digitale controllers
 • Selectiecriteria voor controllers

Kleppen en meetsystemen:

 • Aanwijzing, circuitsymbolen en functie van continue richtingscontrolekleppen
 • Stationaire kenmerken en dynamisch gedrag van continue richtingregelkleppen
 • Functie, ontwerp en werkingswijze van een drukregelende klep
 • Drukregeling met een directionele regelklep
 • Werkingswijze en interface van een meetsysteem

4/3-weg regelklep

 

Direct ingerichte servoklep met elektrische, gesloten-lus positie controle van de controle zuiger.

 • Nul overlap en lineaire karakteristieke curve (stroomsnelheid om de zuigerpositie te regelen)
 • Mid-positie gesloten, ontspoord
 • Bediening: permanente magneet, afstelling door lineaire motor
 • Geïntegreerde positie- en stuurinrichting en versterkerelektronica
 • Bedrijfsdruk 6 MPa (60 bar)
 • Maximaal toelaatbare druk 12 MPa (120 bar) op T 5 MPa (50 bar)
 • Kleppoortpatroon, hydraulisch ISO/DIN 4401 maat 03
 • Lage lekkage, zelfafdichtingskoppelingstepels
 • 24 V GELIJKstroom
 • Huidig verbruik: maximaal 1,2 A
 • Setpoint-signaal ±10 V DC
 • Elektrische aansluiting: kabel met 4 mm veiligheidsaansluiting
 • Snel actiemontagesysteem Quick-Fix

 

Ook bestellen:

Werkmap

De 20 oefeningen in dit boek worden gebruikt om de fundamenten van analoge closed-loop hydrauliek te introduceren: druk- en positieregeling met PID-controllers en positieregeling met statuscontrollers. Voor extra taaknummer 21, dat betrekking heeft op positieregeling met storingsvariabelen en een actieve belasting, zijn de dempingscilinders voor lineaire aandrijvingen (order nr. 152295), drie extra buizenlijnen met snelle verbindingskoppeling en een afsluitklep (order nr. 152844) vereist. Deze zijn niet opgenomen in het toepassingsgebied van de levering.

De werkmap bevat:

 • Voorbeeldoplossingen
 • Trainingsnotities
 • Werkbladen voor studenten

Aanvullende media

 • Ontwerpen en simuleren met FluidSIM®
 • Meten en regelen met FluidLab®
 • eLearning cursus: Hydraulica
 • eLearning cursus: Elektrohydraulische stoffen
 • eLearning-cursus: Open- en closed-loop-controle
 • Leerboek: Proportionele hydrauliek, Basisniveau
 • Hydraulische posterset

 

 

Aanbevelingen voor accessoires, media en extensies

 

De belangrijkste onderdelen in één oogopslag

 

PID-controller

PID-controller voor pneumatische en hydraulische besturingscircuits.

Bestaande uit: Busbar, massastroomrail, contact voor 4 mm veiligheidsstekkers, montage met bescherming tegen onbedoeld contact met een ingebouwde sluisnetrichel in de armatuur voor elektrische poort en regeleenheid of anders met plug-in adapters voor de profielplaat.

De controller bestaat uit:

 • Spanningstoevoer
 • Differentiële ingangen
 • Vergelijkers
 • Definitieve controle-elementen: positionele controle-elementen, snelheidscontrole-elementen, acceleratiecontrole-elementen (statuscontroller), proportionele controle-elementen, integrale controle-elementen, differentiële controle-elementen (PID-controller)
 • Algemene winst (statuscontroller)
 • Variabele verschuiving corrigeren
 • Knooppunt optellen
 • Limiter
 • Output

 

Technische gegevens:

 • Overmodulatie-indicator: -10 > Ue > +10 V
 • Ingangsspanningsbereik: -13 – +13 V
 • Outputspanning beperking: [0 – +10 V] [-10 – +10 V]
 • Corrigeren van variabele offset: 5 ±3,5 V bij [0 – +10 V] 0 ±7 V bij [-10 – +10 V]
 • Evenredige coëfficiënt KP: 0 – 1000
 • Integrale coëfficiënt KI: 0 – 1000 s-1 
 • Differentieelcoëfficiënt KD: 0 – 1000 ms

 

4/3-way regulating valve

Directly actuated servo valve with electrical, closed-loop position control of the control piston.

 • Zero overlap and linear characteristic curve (flow rate to control piston position)
 • Mid-position closed, de-energised
 • Actuation: permanent magnet, adjustment by linear motor
 • Integrated position, driver and amplifier electronics
 • Operating pressure 6 MPa (60 bar)
 • Maximum permissible pressure 12 MPa (120 bar) on T 5 MPa (50 bar)
 • Valve port pattern, hydraulic ISO/DIN 4401 size 03
 • Low-leakage, self-sealing coupling nipples
 • 24 V DC power
 • Current consumption: maximum 1.2 A
 • Setpoint signal ±10 V DC
 • Electrical connection: cable with 4 mm safety socket
 • Quick action mounting system Quick-Fix