Festo Hydrauliek basis 501+ storingen ingebouwd

€ 0,00

Vraag om offerte

Basis set met storingsopdrachten ingebouwd met bijbehorende opdrachten. Ideaal voor de monteurs - engineers opleidingen

Uitrustingset TP 501+ – Systematische probleemoplossing op geavanceerd niveau

 

Realistische
apparatuur set TP 501 + van Festo Didactic is een uitbreiding op apparatuur set TP 501. TP 501+ bevat componenten met gespecificeerde, realistische defecten. Hiermee kunnen hydraulische schakelingen worden gebouwd met de TP 501 en kunnen afzonderlijke componenten worden vervangen door defecte.

Met behulp van onze ervaring in industriële omgevingen konden we typische foutpatronen voor hydraulische systemen definiëren en deze toepassen voor de componenten in uitrustingsset TP 501+.

Professionele
systematische probleemoplossing en het elimineren van professionele fouten zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks functioneren in vele functies op het gebied van mechanica, mechatronica en elektrotechniek. Om via een gestructureerde procedure die rekening houdt met veiligheidsaspecten een vaardigheden op dit gebied te verwerven, is het belangrijk dat systematische probleemoplossing wordt aangeleerd en geoefend. De sleutel hiervoor zijn:

  • Het begrijpen van circuits en het onderscheiden van eventuele niet-conformiteiten
  • Eventuele foutgebieden afbakenen/uitsluiten
  • Fouten lokaliseren en corrigeren

Deze procedure gaat uit van specialistische kennis, zoals de werkingswijzen van afzonderlijke componenten en hun systeemlimieten.

Drukverlichtingsklep met gebroken veer
Een voorbeeld van een defect onderdeel is een drukaftrekklep met een kapotte veer. Dit defect kan te wijten zijn aan een continue belasting of een materiaalfout. Het defect resulteert in een verkorting van de veerlengte en dus in een verlaging van de maximale druk die kan worden ingesteld. De opvallende symptomen resulteren in een lagere cilinderkracht. Druksensoren of krachtsensoren kunnen niet schakelen, wat kan leiden tot onderbrekingen van de bedrijfscycli of de procesveiligheid die in gevaar wordt gebracht.

Flow control valve met beschadigde drukcompensor
Een ander voorbeeld van een defect is een tweerichtingsstroomregelklep met een beschadigde drukcompensor. Terwijl intact, zorgt de klep voor een constante volumetrische debiet, ongeacht de belastingsdruk. De drukcompensor werkt niet in dit geval nochtans. De differentiële druk wordt niet meer geregeld via de gasklep. Hier gedraagt de stroomregelklep zich als een ongereguleerde gasklep. Een fout als deze treedt op als er vuil in het systeem is gekomen en de zuiger van de drukcompensator daardoor in open positie is in beslag genomen.

Eisen
Voortbouwend op basic level hydraulica, het advanced level bevat acht componenten geschikt voor apparatuur set TP 501. Mogelijke probleemoplossingstaken zijn gericht op alle werkgebieden met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Speciale meetapparatuur wordt niet aangenomen omdat alle symptomen kunnen worden waargenomen en dus zichtbaar zijn. Foutpatronen kunnen echter ook worden gekwantificeerd met meetapparatuur zoals een flowmeter of drukmeter.

Studiemateriaal
Voor elk defect onderdeel dat zowel de functie als de fout beschrijft, is een beschrijving opgenomen. Een stroomdiagram, dat leerlingen systematisch begeleidt van observatie van het symptoom naar de reparatietaak, is ook opgenomen.

Aanvullende media

  • Ontwerp en simulatie met FluidSIM®
  • Diagnostisch systeem TP 810 met FluidLab®-M
  • Handboek: Basisprincipes van hydrauliek en elektrohydraulisch
  • eLearning cursus: hydrauliek
  • eLearning cursus: elektrohydrauliek
  • Hydraulische posterset