Festo Uitrustingsset TP 1010: Fundamenten van elektrotechniek/elektronica AC/DC

De basis van alles – Elektrotechniek en elektronica

Kunt u uw training nu en in de toekomst beperken tot DC- en AC-technologie? Dan is deze uitrustingsset, met de kleine Combiboard Fundamentals EduTrainer® en een beperkt aantal componenten, een voordelig alternatief voor TP 1011.

Zelfs in mechanische beroepen wordt een basiskennis van schakelingen steeds belangrijker. Het is belangrijk voor het begrijpen van veel functies en processen in complexe systemen.

De voorbeelden die door het trainingspakket Basisprincipes van elektrotechniek voor alle technische beroepen worden gebruikt om de basisprincipes te leren, zijn afkomstig uit het vakgebied. De leerdoelen omvatten de elektrische variabelen en hun relaties met elkaar. Met de projectmatige oefeningen kan de inhoud duidelijk worden aangeleerd door middel van theorie en praktische tests. Metingen illustreren relaties en bevorderen begrip en diepgaand leren.

De componentenset bevat alle componenten voor het uitvoeren van basistests voor DC- en AC-technologie. De duidelijk gemarkeerde sleuven van het opbergpaneel zorgen voor orde en structuur.

Aan de veilige kant!

Het systeem is volledig uitgerust met veiligheidsstekkers en stopcontacten op basis van de modernste technologie.

Dit geldt voor alle elektrische aansluitingen - zowel op de componenten als op het combibord. De apparatuur set is daarom ideaal voor gebruik in elk practicum lokaal, ook als er hoge spanningen aanwezig zijn. Veiligheid eerst!

 

Trainingsmateriaal

  • Gelijkstroomtechnologie
    Spanning, stroom, weerstand, geleiding, wet van Ohm, gebruik van meetapparatuur, energie en capaciteit, serie- en parallelle verbindingen, spanningsdelers, niet-lineaire weerstanden, brugschakeling, spanningsbron
  • Wisselstroomtechnologie
    Elektrisch veld, inductie, condensator en spoel in gelijk- en wisselstroomcircuit, serie- en parallelschakeling, actieve weerstand, reactantie en impedantie, faseverschuiving van stroom en spanning.

Bestel ook:

Werkboek

De oefeningen in het werkboek bevatten concrete, realistische projecten met probleemomschrijvingen, parameters en projecttaken.

Het werkboek bevat:

  • Voorbeeldoplossingen
  • Educatieve instructies
  • Multimedia-cd-rom met afbeeldingen
  • Werkbladen voor leerlingen

De werkbladen ondersteunen de leerling in de informatie- en planningsfase en bij de uitvoering, monitoring en documentatie.

Alle oefeningen vereisen onafhankelijke uitvoering, evaluatie en documentatie van de leerling.

 

Aanbevelingen voor accessoires, media en uitbreidingen