Fisher techniek waterstof groene energie inclusief lesmateriaal opdrachten

€ 255,00

fischertechnik bevat vrij toegankelijk lesmateriaal. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met lerarenopleidingen, docenten en didactici en zijn bij uitstek geschikt voor de behoeften van de klas. Naast de onderwerpintroductie zijn lesplannen met taakbladen en onderwijsplanreferenties beschikbaar.

Hoe wordt milieuvriendelijke stroom opgewekt? Hoe werkt een brandstofcel en hoe kun je er waterstof mee maken? Hernieuwbare energiebronnen zullen in de toekomst de belangrijkste energiebronnen worden. Met negen modellen en 28 experimenten wordt de productie, opslag en het gebruik van elektriciteit uit natuurlijke bronnen als water, wind en zonne-energie gedemonstreerd. Krachtige zonnemodellen kunnen op verschillende manieren worden bevestigd voor veelzijdig gebruik in de modellen. De meegeleverde Gold Cap dient als energieopslagsysteem en kan opgeslagen energie afgeven. De brandstofcel laat duidelijk zien hoe water wordt gesplitst in de twee componenten waterstof en zuurstof. Zo leren kinderen over toekomstige energiebronnen en leren ze belangrijke vaardigheden. Een volledige set lesplannen helpt leerkrachten om de STEM Renewable Energies-set in de klas te gebruiken.

 

Begeleidend lesmateriaal:
fischertechnik Education-producten omvatten uitgebreid, vrij toegankelijk lesmateriaal. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met lerarenopleidingen, docenten en didactici en zijn bij uitstek geschikt voor de behoeften van de klas. Naast de onderwerpintroductie zijn lesplannen met taakbladen en onderwijsplanreferenties beschikbaar.
- De onderwerpintroductie biedt inhoud die optimaal kan worden gebruikt voor de lesvoorbereiding en geïntegreerd kan worden in de lessen. Definities, geschiedenis, basiskennis en nog veel meer worden gegeven.
- Het lesmateriaal bevat een overzicht van de leerdoelen en de tijd die nodig is voor de taken.
- Aansluitend bij de leerstofrelevante onderwerpen zijn diverse taken opgenomen waarbinnen verschillende experimenten worden behandeld.
- De opdrachten zijn onderverdeeld in een bouwopdracht, themaopdracht en experimenteeropdracht. Zo gaat men van het bouwen naar het aanleren van technische inhoud naar het toepassen van de opgedane kennis.

Highlights: Opwekking, opslag en gebruik van elektrische stroom / energiebronnen: Water, wind, zon en waterstof

 

Belangrijkste feiten:
-268 componenten zijn inbegrepen
-9 snel te bouwen modellen en 28 spannende experimenten voor middelbare scholen
-De benodigde tijd voor de taakbladen is 45 tot 90 minuten
-Bijgevoegde gedrukte montage-instructies
-Geschikt voor groepswerk van 2 tot 4 leerlingen